EWS Łódź, ul. Dąbrowskiego

EWS Łódź, ul. Dąbrowskiego
 
Modernizacja sieci oraz pomieszczenia szafy krosowniczej i serwerów.